top of page
modern Office

Arkitektur & inredningsarkitektur

Vår process: Välkommen

Våra tjänster

Welloark arbetar med hela processen från första skiss till färdig bygghandling

Lounge

ARKITEKTUR KONTOR

ombyggnad av befintlig lokal, hyresgästanpassningar

* rådgivning
* skisser och utredningar
* gestaltning, idékoncept & inspirationsbilder 
* förslag i 2D och 3D 
* ritningar och dokument för olika skeden i processen fram till färdig bygghandling

White Office

INREDNING KONTOR

ny inredning alt. tillägg och förbättringar av befintlig inredning, hyresgästanpassningar

* rådgivning
* skisser och utredningar
* gestaltning, idékoncept & inspirationsbilder 
* moodboards, sampleboards mm
* möbelval, kulörprogram och materialval
* förslag i 2D och 3D 
* ritningar och dokument för olika skeden i processen fram till färdig bygghandling

Table

INREDNING & ARKITEKTUR HEMMILJÖ

heminredning, bygglov och förbättrings-lösningar för din bostad

* rådgivning
* skisser 
* idékoncept, inspirationsbilder, moodboards, sampleboards mm
* möbelval, kulörprogram och materialval
* förslag i 2D och 3D 
* ritningar och dokument för olika skeden i processen fram till färdig bygghandling

Vår process: Tjänster

Exempel
skisser & handlingar - kontorsuppdrag

Idé koncept

I idékoncept presenteras material förslag ihop med inspirationsbilder för att skapa en konceptuell idé över projektets tänkta helhet

moodboard & ideskiss_oasen.jpg

Förslag

Förslagshandlingar med ritningar i 2D & 3D  - en vidareutveckling av koncept med lösningar presenterat i planlösning, hel & delplaner. Ritningar enligt ök.

möblering_idé_kontor.jpg

Rumsbeskrivning

Fördjupad beskrivning av ett rum, alt görs en teknisk rumsbeskrivning enligt AMA

zon_idé_möblerad.jpg

Material

Val av material

material.jpg
Vår process: Projekt
bottom of page