top of page
Arkitekt

Profil

Welloark kommer från ordet wellbeing och arkitektur...

Jag har bakgrund inom byggnadsvård med examen 2006 från Lunds Tekniska Högskola som arkitekt och har omfattande ombyggnadsprojekt, nybyggnationer och hyresgäst-anpassningar i min portfölj.

Min väg som arkitekt startade i Visby med flertalet kulturbyggnader som uppdrag, utvecklades sedan vidare som arkitekt i Stockholm.  Jag har drivit egen verksamhet och sedan 2022 finns jag i Helsingborg och verkar som uppdragsansvarig arkitekt på en arkitektbyrå här. 

 Med åren har jag alltmer varit praktiserande kring det interiöra med ett helhetsperspektiv kring arbetsplatser, våra kontor. Jag vill hjälpa er i processen för att skapa framtidens arbetsplats!

- ett inspirerande, hållbart, flexibelt, effektivt och hälsosamt kontor.

Genom att skapa utrymmen som möjliggör interaktion och gemenskap kan den mänskliga sidan av verksamheten växa. Jag brinner för hållbar design och innovation som stärker välbefinnandet.

Utmärkande för min personlighet är att jag är driven framåt, ödmjuk och professionell i mitt utövande. Min motor är kreativ och den fylls på med inspiration genom möten med människor och olika former av kreativ återhämtning. 

Mitt mål som arkitekt är att realisera visioner och skapa rum med atmosfär, funktion och värde!

Välkommen att kontakta mig  för att veta mer om tjänster inom arkitektur jag erbjuder.

Jag ser fram emot att samarbeta med dig och skapa inspirerande miljöer!

Jag hjälper dig professionellt med genomtänkta idéer, inspiration, rådgivning och hållbara lösningar där mitt mål är att realisera dina visioner och skapa värdefulla rum!
 

Arkitekt & inredningsarkitekt tjänster

UPPDRAG - exempel

Arkitekt och Inredningsarkitekt-ritningar och handlingar för samtliga skeden i processen från skiss till bygghandling

 • Rådgivning - bollplank

 • Analys, utredning och intervjuer

 • Miljö-inventering av lös inredning

 • Gestaltning, idékoncept och inspirationsbilder 

 • Moodboards & sampleboards

 • Gestaltningsprogram

 • Kulör och material - beskrivningar

 • Rumsbeskrivningar

 • 3D visualiseringar

 • Projektledning

 • Inköp av möbler -  i samarbete med leverantör

 • Leverans & montering -  i samarbete med leverantör

 • Iordningställande, styling av lokaler

19991231_230015710_iOS.jpg

...om neurodesign & hållbarhet

Neurodesign är ett tvärvetenskapligt område, forskning som handlar om hur hjärnan reagerar på vår byggda miljö och hur olika rum påverkar oss både mentalt och fysiskt.

 

I vår omgivning idag förändras tekniken snabbt, men vår hjärna har på tiotusentals år inte förändrats så mycket i jämförelse. Våra hjärnor är skapade att svara på vår omgivning, nervsystemet läser av vår närmiljö och påverkas av arkitektur och design. Genom att planera arkitekturen väl kan vi skapa bättre hälsa, både mentalt och fysiskt!

Jag har läst mycket kring hur hjärnan fungerar och har ett genuint intresse i hälsa. Jag använder mina kunskaper i färgpsykologi och neurodesign när jag utformar för att utforma rum där hjärnan får möjlighet till rätt fokus efter rummets funktion. 

Profil

Mina fyra grundpelare och värdegrund

Hållbart
värdegrund

Welloark eftersträvar hållbarhet i material och möbler, i funktioner och arbetssätt. I sin helhet vill jag som arkitekt bidra till en mer hållbar miljö och hållbara människor genom att arbeta med kvalitet och återbruk. 


Welloark har skrivit på klimatavtalet Helsingborg 2023 genom Helsingborgs stad. 

IMG_1503.jpg
IMG_1771.jpg
Hjärnsmart
värdegrund

Min approach som arkitekt är holistisk när jag ser till relationen människa och miljö. Jag är intresserad av hjärnforskning och är inläst på färg-psykologi. Jag vill utforma rum där hjärnan får möjlighet till rätt fokus efter rummets funktion. Väl anpassat efter varje specifikt projekts vision och behov. 

Flexibelt
värdegrund

Jag vill bygga in flexibilitet i rummet från början

- så att rummet kan anpassas, utvecklas och växa med företagets arbetssätt - det ser jag som ett stort hållbart värde och kvalitet!

IMG_1494.jpg
19991231_230254460_iOS.jpg
Omtänksamt
värdegrund

Jag är lyhörd och jag lägger stor vikt vid att lyssna in de behov  du som kund har. Meningsfulla dialoger är grunden till mitt kreativa skapande. Jag hjälper dig professionellt med genomtänkta idéer, inspiration, rådgivning och hållbara lösningar för ditt unika projekt. 

Uppdrag i urval

Visma financial solutions AB, Helsingborg

kontor, inredningsarkitekt uppdrag

Misterhult 3:75, Markaryd, Hamiltone Group AB

kontor, inredningsarkitekt uppdrag genom FOJAB arkitekter

MOVS Technology group AB, Stockholm

kontor, inredningsarkitekt uppdrag

Lagerstedt & Krantz AB, Stockholm

kontor, inredningsarkitekt & arkitekt uppdrag

LK Systems AB, Stockholm

kontor, inredningsarkitekt & arkitekt uppdrag

kv Finnslätten 6, Västerås

kontor, Cedervall arkitekter, anställd arkitekt

Ellen Fries gymnasium, Uppsala

skola, Cedervall arkitekter, anställd arkitekt

SIS Tomtebodaskolan, Solna

skola, Cedervall arkitekter, anställd arkitekt

Medborgarskolan, Stockholm

skola & kontor

Cedervall arkitekter, anställd arkitekt

bottom of page